Lars Kristian Vikernes

  • Født: 6. mai 1946
  • Død: 4. februar 2018

Vi takker deg for alt du var for oss alle. Du vil bli dypt savnet.